Πρόγραμμα Παρουσίασης / Εξέτασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Σεπτεμβρίου 2019

 

Προδιαγραφές και  Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών

User Guides – Useful Material for writing your Dissertation 

 

Επιλέξτε το πρόγραμμα σπουδών σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τo πρόγραμμα παρουσίασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών:

ΑΓΓ   Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

ΑΣΠ Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος

ΓΑΛ   Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας

ΓΕΡ   Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας

ΓΤΠ  Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα

ΔΙΑ   Διαχείριση Αποβλήτων

ΔΙΠ   Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας

ΔΜΥ Διοίκηση Μονάδων Υγείας

ΔΟΕ   Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων

ΔΠΜ   Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

ΔΤΕ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΔΧΤ   Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΕΚΕ   Εκπαίδευση Ενηλίκων: ΕΚΠ51 ΕΚΕ50-51-52

ΕΚΠ   Επιστήμες της Αγωγής: ΕΚΠ50 ΕΚΠ51 ΕΚΠ60 ΕΚΠ61 ΕΚΠ62 ΕΚΠ63 ΕΚΠ64 ΕΚΠ65  ΕΚΠ66

ΚΠΠ   Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

ΚΦΕ   Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών

ΜΒΑ Master in Business Administration

ΜΣΜ   Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

ΟΡΘ   Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός

ΠΛΣ   Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα

ΠΣΕ Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

ΠΣΠ Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων

ΠΣΦ Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

ΠΣΧ Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

ΣΔΥ   Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

ΣΜΑ Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές

ΣΦΠ Σχεδιασμός Φωτισμού

ΤΛΧ   Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική

ΤΡΑ Τραπεζική

 

Τα προγράμματα παρουσίασης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών θα αναρτώνται σταδιακά. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά το αναλυτικό Πρόγραμμα προκειμένου να λάβετε έγκαιρη γνώση σε περίπτωση τυχόν αλλαγών.

 

Main Menu