Πρόγραμμα Παρουσίασης / Εξέτασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (περιόδου Σεπτεμβρίου 2019) των ΜΠΣ που παρουσιάζουν στις 27-28-29/09

 

ΑΓΓ   Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

ΑΣΠ  Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος

ΓΤΠ   Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα

ΔΙΠ   Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας

ΔΠΜ  Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

ΔΤΕ   Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΕΚΕ   Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠ   Επιστήμες της Αγωγής:  ΕΚΠ51 ΕΚΠ61 ΕΚΠ63 ΕΚΠ65

ΚΦΕ  Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών

ΜΣΜ  Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

ΟΡΘ  Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός

ΠΛΣ   Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα

ΠΣΦ  Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

ΣΔΥ  Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

ΣΜΑ  Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές

ΣΦΠ  Σχεδιασμός Φωτισμού

ΤΡΑ   Τραπεζική

Main Menu