3ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot 2019 (28 & 29 Νοεμβρίου 2019 – Θεσσαλονίκη) – Πρόσκληση Συμμετοχής

Εκτύπωση

 

 

MoodleMootGreece 19

 

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)  σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και ανάπτυξης και με την υποστήριξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνουν, στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2019 το 3ο Πανελλήνιο MoodleMootκαι καλούν όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 15 Οκτωβρίου 2019.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Σκοπός του 3ου Πανελλήνιου MoodleMoot

Σκοπός του είναι να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο στην εκπαιδευτική κοινότητα για τη χρήση του Moodle, να αναδείξει καλές πρακτικές χρήσης του στην Ελλάδα, καθώς και να παρουσιαστούν καινοτόμες χρήσεις λειτουργιών του Moodle στην Ελλάδα και διεθνώς.

Θεματικές ενότητες MoodleMootGR:

Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε:

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από το φορέα που ανήκει: Α'/θμια & Β'/θμια Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Βιβλιοθήκη, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, εταιρία κλπ.

Πηγή: edu.ellak.gr