Υπότροφοι Αριστείας ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες (Β’ Εξάμηνο)

ΥΠΟΤΡΟΦOI ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2018-2019

Σήμερα, την 15η Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμόν 443/04-10-2019 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, πρόκειται να ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα, στο ακαδημαϊκό τους e-mail, οι δικαιούχοι υποτροφιών αριστείας των Πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΔΗΔ και ΔΙΤ και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών LRM, ΑΓΓ, ΑΔΕ, ΔΙΣ, ΚΑΟ,ΠΕΔ, ΣΔΣ Β΄ Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Βάσει του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, το Πανεπιστήμιο δε δύναται να κοινοποιήσει περαιτέρω στοιχεία των υποτρόφων.

Main Menu