Υπότροφοι Κοινωνικών Κριτηρίων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες (Α’ Εξάμηνο) –ΔΗΔ

 

ΥΠΟΤΡΟΦOI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2018-2019

 

Σήμερα την 23η Οκτωβρίου 2019 ανακοινώνονται οι δικαιούχοι χορήγησης υποτροφιών κοινωνικών κριτηρίων Α΄ Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, για ένα Πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 443/04-10-2019 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

Με την υπ’ αριθμόν 413/15-02-2019 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. η βάση μορίων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ορίστηκε στα 29 μόρια.

Οι υπότροφοι ανακοινώνονται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που είχε λάβει η αίτησή τους κατά την ηλεκτρονική υποβολή της. Παράλληλα θα λάβουν ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (στο email που έχει δημιουργηθεί για όλους τους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο) από το Γραφείο Υποτροφιών.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση εντός 20 ημερών (μέχρι τις 12/11/2019) από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων υποτροφιών εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεστε στη λίστα υποτρόφων.

 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΗΔ)

 

 

A/A

           ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ  
1 2018-53939  
2 2018-54147  
3 2018-54368  
4 2018-54416  
5 2018-54558  
6 2018-54660  
7 2018-54710  
8 2018-54724  
9 2018-54778  
10 2018-54800  
11 2018-54886  
12 2018-55305  
13 2018-55314  
14 2018-55376  
15 2018-55545  
16 2018-55634  
17 2018-55980  
28 2018-56093  
19 2018-56269  
20 2018-56301  
21 2018-56684  
22 2018-56687  
23 2018-56926  
24 2018-57057  

 

 

Main Menu