Υπότροφοι Κοινωνικών Κριτηρίων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες - Β’ εξάμηνο

 

ΥΠΟΤΡΟΦOI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2018-2019

           

Σήμερα την 23η Οκτωβρίου 2019 ανακοινώνονται οι δικαιούχοι χορήγησης υποτροφιών κοινωνικών κριτηρίων Β΄ Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, για δύο Πτυχιακά και εννέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 443/04-10-2019 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

Με την υπ’ αριθμόν 413/15-02-2019 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. η βάση μορίων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ορίστηκε στα 29 μόρια.

Οι υπότροφοι ανακοινώνονται ανά πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που είχε λάβει η αίτησή τους κατά την ηλεκτρονική υποβολή της. Παράλληλα θα λάβουν ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (στο email που έχει δημιουργηθεί για όλους τους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο) από το Γραφείο Υποτροφιών.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση εντός 20 ημερών (μέχρι τις 12/11/2019) από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων υποτροφιών εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεστε στη λίστα υποτρόφων.

 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΗΔ)

 

 

A/A

           ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ  
1 2019-65204  
2 2019-65231  
3 2019-65292  
4 2019-65321  
5 2019-65322  
6 2019-65894  
7 2019-65897  
8 2019-65983  
9 2019-66018  
10 2019-66059  
11 2019-66263  
12 2019-66304  
13 2019-66335  
14 2019-66380  
15 2019-66409  
16 2019-66425  
17 2019-66505  
28 2019-66520  
19 2019-66524  
20 2019-66589  
21 2019-66780  
22 2019-66823  
23 2019-66876  
24 2019-67036  
25 2019-67125  
26 2019-67223  
27 2019-67330  
28 2019-67362  
29 2019-67378  
30 2019-67402  
31 2019-67465  

 

 

 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΔΙΤ)

 

 

A/A

           ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ  
1 2019-66146  
2 2019-67226  
3 2019-65857  
4 2019-66858  
5 2019-65268  
6 2019-67429  
7 2019-67058  
8 2019-67413  
9 2019-66151  

 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (LRM)

     

A/A

          ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ  
1 2019-67032  
2 2019-67460  
3 2019-67123  
4 2019-66128  
5 2019-66005  
6 2019-66543  
7 2019-65860  
8 2019-67395  
9 2019-66238  
10 2019-67388  
11 2019-66122  
12 2019-66343  
13 2019-66110  
14 2019-67262  
15 2019-67383  
16 2019-66789  
17 2019-67349  
18 2019-65945  
19 2019-67179  
20 2019-66745  
21 2019-67444  
22 2019-65947  
23 2019-65325  
24 2019-66771  
25 2019-67113  
26 2019-67269  
27 2019-65904  
28 2019-66119  

 

 

 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΑΓΓ)

 

 

A/A

           ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ  
1 2019-66535  
2 2019-65882  
3 2019-66686  
4 2019-65948  
5 2019-66594  
6 2019-67265  
7 2019-66268  

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΆΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (ΑΔΕ)

     

A/A

           ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ  
1 2019-65895  
2 2019-67238  
3 2019-66057  
4 2019-67165  
5 2019-66840  
6 2019-67365  
7 2019-66278  
8 2019-66472  
9 2019-67436  
10 2019-66227  
11 2019-66134  
12 2019-66473  
13 2019-67417  
14 2019-65918  
15 2019-67449  
16 2019-65892  
17 2019-67448  
18 2019-66575  
19 2019-66394  
20 2019-67459  
21 2019-66768  
22 2019-67187  
23 2019-66019  
24 2019-65997  
25 2019-66277  
26 2019-67009  
27 2019-67105  
28 2019-67193  
29 2019-66383  
30 2019-67101  
31 2019-67297  
32 2019-67220  
33 2019-66027  
34 2019-65917  
35 2019-66675  
36 2019-67426  
37 2019-67401  
38 2019-67081  
39 2019-66506  

 

 

 
 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΑΣΚ)

 

 

A/A

           ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ  
1 2019-66024  
2 2019-65254  
3 2019-66567  
4 2019-66766  
5 2019-65961  
6 2019-66698  
7 2019-67361  

 

 

 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΓΕΡ)

 

 

A/A

           ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ  
1 2019-66456  
2 2019-66153  
 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΔΙΣ)

 

A/A

           ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ  
1 2019-65253  
2 2019-66012  
3 2019-67468  
4 2019-66259  
5 2019-65277  
6 2019-66102  
7 2019-65226  
8 2019-66179  
9 2019-67034  
10 2019-67464  
11 2019-67017  
12 2019-67260  
13 2019-65888  
14 2019-67026  
15 2019-67405  
16 2019-65239  
 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΚΑΟ)

 

 

A/A

           ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ  
1 2019-67198  
2 2019-65859  
3 2019-67450  
4 2019-65933  
5 2019-66619  
6 2019-66329  
7 2019-67427  
8 2019-66782  
9 2019-67275  
10 2019-67423  
11 2019-66827  
12 2019-67358  
13 2019-67159  
14 2019-67393  
15 2019-66666  
16 2019-67259  
17 2019-66364  
18 2019-67097  
19 2019-65956  
20 2019-66401  
21 2019-66427  
22 2019-67327  
 

 

 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΠΕΔ)

 

A/A

           ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 2019-65324
2 2019-67124
3 2019-66284
4 2019-67370
5 2019-66043
6 2019-66527
 

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (ΣΔΣ)

 

A/A

           ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ  
1 2019-66312  
2 2019-66888  
3 2019-65890  
4 2019-66211  
5 2019-67409  
6 2019-66553  
7 2019-66023  

Main Menu