ΥΠΟΤΡΟΦOI ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2018-2019

Σήμερα, την 28η Νοεμβρίου 2019, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμόν 452/14-11-2019 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, ενημερώθηκαν με ηλεκτρονικό μήνυμα, στο ακαδημαϊκό τους e-mail, οι δικαιούχοι υποτροφιών αριστείας των ετήσιων προγραμμάτων σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Βάσει του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, το Πανεπιστήμιο δε δύναται να κοινοποιήσει περαιτέρω στοιχεία των υποτρόφων.

 

Main Menu