Ημερομηνίες Παρουσίασης / Εξέτασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Α’ και Β’ Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

 

Προδιαγραφές και  Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών

User Guides – Useful Material for writing your Dissertation 

 

Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής Παρουσίασης / Εξέτασης Διπλωματικών Εργασιών ανά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

LRM   Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες

ΑΓΓ   Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

ΑΔΕ   Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς

ΓΑΛ   Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης  Γλώσσας 

ΓΕΡ   Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας

ΔΓΡ   Δημιουργική Γραφή 

ΔΙΣ   Δημόσια Ιστορία

ΕΚΕ   Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠ   Επιστήμες της Αγωγής: ΕΚΠ50 ΕΚΠ51 ΕΚΠ60 ΕΚΠ61 ΕΚΠ62 ΕΚΠ63 ΕΚΠ64 ΕΚΠ65 ΕΚΠ66

ΟΡΘ   Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός

 

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΣΠ   Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος 

ΓΤΠ   Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα

ΣΦΠ   Σχεδιασμός Φωτισμού

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΠ   Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας

ΒΝΠ   Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική

ΔΙΑ   Διαχείριση Αποβλήτων

ΔΧΤ   Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΚΠΠ   Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

ΚΦΕ   Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών 

ΜΣΜ   Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

ΠΛΣ   Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 

ΠΣΕ   Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

ΠΣΠ   Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων

ΠΣΦ   Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

ΠΣΧ   Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

ΣΔΥ   Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

ΣΜΑ   Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΣΚ   Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία

ΓΧΝ   Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων

ΔΜΥ/ΔΥΥ   Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ

ΔΟΕ   Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων

ΔΠΜ   Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

ΔΤΕ   Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΚΑΟ   Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΜΒΑ   Master in Business Administration

ΠΕΔ   Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος

ΣΔΣ   Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές

ΤΛΧ   Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική

ΤΡΑ   Τραπεζική

 

Main Menu