ΥΠΟΤΡΟΦOI ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Α’ & Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2018-2019 ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΠΣ ΕΑΓ

 

ΥΠΟΤΡΟΦOI ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Α’ & Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2018-2019 ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΠΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου»

          

Σήμερα, την 15η Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμόν 443/04-10-2019 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π και την υπ’ αριθμόν 234/10-12-2019 συνεδρίαση του ΕΛΚΕ πρόκειται να ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα, στο ακαδημαϊκό τους e-mail, οι δικαιούχοι υποτροφιών αριστείας του κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» Α΄& Β’ Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 433/09-07-2019 συνεδρίαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π., σχετικά με τα κριτήρια χορήγησης υποτροφιών στο εν λόγω πρόγραμμα σπουδών (μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ), και βάσει των τελικών βαθμολογιών, στο μέγιστο επιτρεπτό αριθμό θεματικών ενοτήτων (2 Θ.Ε.): στο Α’ εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, δικαιούνται υποτροφία αριστείας φοιτητές με Μέσο Όρο βαθμολογίας 9,90 έως 8,55 ενώ στο Β’ εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, δικαιούνται υποτροφία αριστείας φοιτητές με Μέσο Όρο βαθμολογίας 9,90 έως 8,70.

Βάσει του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, το Πανεπιστήμιο δε δύναται να κοινοποιήσει περαιτέρω στοιχεία των υποτρόφων.

 

Main Menu