ΥΠΟΤΡΟΦOI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’ & Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2018-2019 ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΠΣ ΕΑΓ

Σήμερα, την 16η Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμόν 454/06-12-2019 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. και την υπ’ αριθμόν 237/08-01-2020 συνεδρίαση του ΕΛΚΕ, ενημερώθηκαν με ηλεκτρονικό μήνυμα, στο ακαδημαϊκό τους e-mail, οι δικαιούχοι υποτροφιών κοινωνικών κριτηρίων του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΕΑΓ    Α΄ & Β’ Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Οι υπότροφοι ανακοινώνονται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που είχε λάβει η αίτησή τους κατά την ηλεκτρονική υποβολή της.

 

ΕΑΓ - ΥΠΟΤΡΟΦOI  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

Main Menu