ΥΠΟΤΡΟΦOI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2018-2019 ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΠΣ ΔΓΡ

Σήμερα, την 17η Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμόν 443/04-10-2019 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. και την υπ’ αριθμόν 234/10-12-2019 συνεδρίαση του ΕΛΚΕ, ενημερώθηκαν με ηλεκτρονικό μήνυμα, στο ακαδημαϊκό τους e-mail, οι δικαιούχοι υποτροφιών κοινωνικών κριτηρίων του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΔΓΡ Β’ Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Οι υπότροφοι ανακοινώνονται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που είχε λάβει η αίτησή τους κατά την ηλεκτρονική υποβολή της.

 

 

ΔΓΡ - ΥΠΟΤΡΟΦOI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

Main Menu