Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας Α’ Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 στο Δι-ιδρυματικό ΜΠΣ ΕΑΓ

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι oι φοιτητές του δι-ιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΕΑΓ με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χορήγησης υποτροφίας για το Α’ εξάμηνο σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr κάνοντας χρήση των κωδικών με τους οποίους εισέρχονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες/εφαρμογές έως και τις 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

 

 

Main Menu