ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΣΤΟ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΜΠΣ ΕΑΓ

 

ΥΠΟΤΡΟΦOI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2019-2020

           

Σήμερα, την 7η Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμόν 483/13-07-2020 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. και την υπ’ αριθμόν 253/03-09-2020 συνεδρίαση του ΕΛΚΕ, ενημερώθηκαν με ηλεκτρονικό μήνυμα, στο ακαδημαϊκό τους e-mail, οι δικαιούχοι υποτροφιών κοινωνικών κριτηρίων του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΕΑΓ  Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Οι υπότροφοι ανακοινώνονται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που είχε λάβει η αίτησή τους κατά την ηλεκτρονική υποβολή της.

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ &ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΕΑΓ)

                Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
                1 2020-114456
                2 2020-115413
                3 2020-114489
                4 2020-114989
                5 2020-114435
                6 2020-114430
                7 2020-114626
                8 2020-114225
                9 2020-115808
                 10 2020-114231
                 11 2020-115168
                 12 2020-114440
                 13 2020-114174
                 14 2020-114342
                 15 2020-114547
                 16 2020-114956
                 17 2020-114269
                 18 2020-114608
                 19 2020-114673
                 20 2020-114153
                 21 2020-114431
                 22 2020-115012
                 23 2020-114470
                 24 2020-114199
                 25 2020-114226

Main Menu