ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΣΤΑ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΜΠΣ ΔΓΡ & ΤΛΧ

Σήμερα, την 05η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμόν 489/21-09-2020 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, και την υπ’ αριθμόν 255/01-10-2020 συνεδρίαση του ΕΛΚΕ, πρόκειται να ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα, στο ακαδημαϊκό τους e-mail, οι δικαιούχοι υποτροφιών αριστείας των δι-ιδρυματικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΔΓΡ και ΤΛΧ Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Βάσει του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, το Πανεπιστήμιο δε δύναται να κοινοποιήσει περαιτέρω στοιχεία των υποτρόφων.

Main Menu