ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΣΤΟ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΜΠΣ ΕΑΓ

Σήμερα, την 05η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμόν 489/21-09-2020 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π και την υπ’ αριθμόν 255/01-10-2020 συνεδρίαση του ΕΛΚΕ πρόκειται να ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα, στο ακαδημαϊκό τους e-mail, οι δικαιούχοι υποτροφιών αριστείας του δι-ιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 462/06-02-2020 συνεδρίαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π., σχετικά με τα κριτήρια χορήγησης υποτροφιών στο εν λόγω πρόγραμμα σπουδών (μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ), και βάσει των τελικών βαθμολογιών, στο μέγιστο επιτρεπτό αριθμό θεματικών ενοτήτων (2 Θ.Ε.): στο εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, δικαιούνται υποτροφία αριστείας φοιτητές με Μέσο Όρο βαθμολογίας από 9,85 έως 9,20.

Βάσει του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, το Πανεπιστήμιο δε δύναται να κοινοποιήσει περαιτέρω στοιχεία των υποτρόφων.

Main Menu