ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΣΤΟ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΜΠΣ ΔΓΡ

Σήμερα την 05η Οκτωβρίου 2020 ανακοινώνονται οι δικαιούχοι χορήγησης υποτροφιών κοινωνικών κριτηρίων Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, για το δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΓΡ σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 489/21-09-2020 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και την 255ης /01-10-2020 απόφασης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Με την υπ’ αριθμόν 475/15-05-2020 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. η βάση μορίων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ορίστηκε στα 34 μόρια.

Οι υπότροφοι ανακοινώνονται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που είχε λάβει η αίτησή τους κατά την ηλεκτρονική υποβολή της. Παράλληλα θα λάβουν ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (στο e-mail που έχει δημιουργηθεί για όλους τους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο) από το Γραφείο Υποτροφιών.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση εντός 20 ημερών (μέχρι τις 26/10/2020) από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων υποτροφιών εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεστε στην παρακάτω λίστα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (ΔΓΡ)

A/A   ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 2020-120337
2 2020-121482
3 2020-122533
4 2020-122772
5 2020-123014
6 2020-124284
7 2020-124303
8 2020-124532
9 2020-124567
10 2020-124574
11 2020-124757
12 2020-125117

 

2020-124567

Main Menu