Παροχή Χρηματικών Βραβείων σε φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από την Εστία Ναυτικών σε τέκνα ναυτικών

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Εστία Ναυτικών θα χορηγήσει Χρηματικά Βραβεία στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) της χώρας το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε σχετικό Κανονισμό της.

Οι σπουδαστές που οι  γονείς τους είναι ναυτικοί και φοιτούν στα διάφορα τμήματα των σχολών των Πανεπιστημίων, όπως για κάθε σχετική πληροφορία να απευθύνονται αυτοπροσώπως στην Εστία Ναυτικών, Φίλωνος 97-99, Πειραιάς ή στο τηλέφωνο 210 4176059  (παροχή Χρηματικών Βραβείων).

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2021.

 

Main Menu