Ανακοίνωση Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων της νέας Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό μαζί με τις ευχές μου για υγεία και καλή ακαδημαϊκή χρονιά.
Η συνεργασία των φορέων της πανεπιστημιακής κοινότητας, ο δημόσιος διάλογος επί όλων των θεμάτων, ακαδημαϊκών και διοικητικών και η διαφάνεια της οικονομικής διαχείρισης όσο και των επιλογών και αποφάσεων, συνιστούν το πνεύμα διοίκησης της νέας ΔΕ Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί προϋπόθεση η εμπέδωση ακαδημαϊκής ευθύνης, η προσήλωση στις θεσμικές λειτουργίες, η τήρηση κανόνων δικαίου και η περιφρούρηση της ενότητας, της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του Πανεπιστημίου μας. Καθότι έτσι μόνο διασφαλίζεται η ακαδημαϊκή λειτουργία του Ιδρύματος και τίθενται τα θεμέλια για τη συνεχή ποιοτική του αναβάθμιση, με τελικό στόχο την αυτονόμησή του.
Η νέα ΔΕ κατανοεί απολύτως τις δυσχερείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες καλούμαστε όλοι να ανταποκριθούμε, ώστε να διασφαλίσουμε την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιδρύματος. Συνιστά πρόκληση σήμερα για όλους μας, η αναζήτηση πολιτικών που θα εμβαθύνουν το ακαδημαϊκό και κοινωνικό έργο του ΕΑΠ και θα ενισχύσουν την αποστολή του ως ένα μαζικό πανεπιστήμιο, προσανατολισμένο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στην κατεύθυνση αυτή η Διοίκηση θα επεξεργαστεί ένα σχέδιο ρυθμίσεων, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση στο ΕΑΠ, αφενός νέων άξιων επιστημόνων με στόχο την ενίσχυση του ακαδημαϊκού προσωπικού, και αφετέρου φοιτητών που πλήττονται καίρια από την οικονομική κρίση.

Φιλικά

Βασίλης Καρδάσης
Καθηγητής
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Main Menu