Ανακοίνωση Διοικούσας Επιτροπής

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αποφάσισε στη συνεδρίαση της 20ής Ιανουαρίου 2016 τη διακοπή της συνεργασίας του Ιδρύματος με τον κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Γραμματέα του Πανεπιστημίου μέχρι σήμερα.
Ο κ. Χ. Ροδόπουλος υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση του Πανεπιστημίου, αφού συνέβαλε με τη γνώση και την εμπειρία του στην οργάνωση του Ιδρύματος.
Λόγοι που σχετίζονται με τον μελλοντικό σχεδιασμό των διοικητικών υπηρεσιών και την ακαδημαϊκή στρατηγική του ΕΑΠ, επέβαλαν την ανάκληση της απόφασης της προηγούμενης Διοίκησης περί παράτασης της θητείας του Γραμματέα, η οποία επιπλέον έπασχε και για τυπικούς λόγους.
Η Διοικούσα Επιτροπή εύχεται στον κ. Χ. Ροδόπουλο υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική σταδιοδρομία του.
Τέλος, υπογραμμίζεται η σταθερή προσήλωση της Διοίκησης στην αναβάθμιση της διοικητικής λειτουργίας, στην εμπέδωση σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη και στην ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΕΑΠ

Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης

Main Menu