ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕ ΕΑΠ

Εκτύπωση

Στο διάστημα των 6 μηνών που η σημερινή Διοικούσα Επιτροπή ανέλαβε τα καθήκοντα της διοίκησης του ΕΑΠ, έχουμε υποστεί τη συχνή και δημόσια αποδοκιμασία του Ενιαίου Φορέα Μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του ΕΑΠ. Η κορύφωση της αντιπαράθεσης εκδηλώθηκε με την πλέον πρόσφατη ανακοίνωση του ΕΦΜΔΕΠ (16-2-2016) με την οποία προσάπτεται στη Διοικούσα αλαζονεία και ηθικό έλλειμμα στον τρόπο διοίκησης του Ιδρύματος. Για τούτο και εξαναγκαζόμαστε στην έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης.
Μας εγκαλούν για αλαζονεία (!!!).
Η αλαζονεία μας είναι τόση που διασφαλίσαμε το εργασιακό δικαίωμα σχεδόν 150 Συμβασιούχων, των οποίων ο ΕΦΜΔΕΠ αγνοούσε και την ύπαρξη. Για τούτο και δεν υπήρξε έστω μία ανακοίνωση-διαμαρτυρία του Ενιαίου Φορέα στο παρελθόν για το απαράδεκτο καθεστώς των συμβάσεων τριτοκοσμικού χαρακτήρα, που είχαν επιβάλει οι παλαιότερες Διοικήσεις του ΕΑΠ, κρατώντας σε εργασιακή ομηρία δεκάδες υπαλλήλους.
Η αλαζονεία μας είναι τόση που διαμορφώσαμε στο ελάχιστο διάστημα που διοικούμε το Ίδρυμα κλίμα δημοκρατικής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς προς όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το μαρτυρούν οι σχέσεις συνεργασίας με τους διοικητικούς υπαλλήλους, οι πολλαπλές συναντήσεις με όλα τα μέλη ΔΕΠ κατ’ άτομο ή στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών δομών τους, η κατ’ επανάληψη επικοινωνία με τους φοιτητικούς συλλόγους.
Η αλαζονεία μας είναι τόση που έχουμε προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας για πρώτη φορά στα χρονικά του Ιδρύματος τη συμμετοχή στη Διοίκηση μελών ΔΕΠ, τη συμμετοχή των Κοσμητόρων με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις της Διοικούσας και τέλος τη συμμετοχή των Διευθυντών Προγραμμάτων Σπουδών στις συνεδριάσεις των Κοσμητειών.
Και αυτές είναι ορισμένες μόνο από τις πολλές ρυθμίσεις και ενέργειες που, μετά από χρόνια αδράνειας, ήρθαν να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη του ΕΑΠ.
Μας κατηγορούν για πρόθεση χρηματισμού!!!
Όταν έχει καταγραφεί στα Πρακτικά της Συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής (17-12-2015) η εναντίωσή μας προς το σχετικό εδάφιο του νομοσχεδίου με το οποίο η Διοικούσα ρυθμίζει τις αμοιβές των μελών της και η κατάθεση σχετικής τροπολογίας, η οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα συμπεριληφθεί στα προς ψήφιση άρθρα. Περιττό να υπογραμμίσουμε ότι ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του ΕΦΜΔΕΠ ήταν παρόντες στη Συνεδρίαση.
Όταν είναι γνωστές τοις πάσι οι αμοιβές των μελών της Διοικούσας (126 ευρώ ανά μήνα ο Πρόεδρος, 110 ευρώ ο Αντιπρόεδρος και 80 ευρώ τα τακτικά μέλη).
Όταν υπάρχουν μέλη της Διοικούσας που παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους ως Συντονιστών και μελών ΣΕΠ, τις οποίες κατείχαν επί σειρά ετών. Πράγμα που επίσης είναι πρωτοφανές στο ΕΑΠ.
Όταν είναι γνωστό τοις πάσι ότι δεν έχουμε ΚΑΜΙΑ επιπλέον αμοιβή, πράγμα ασυνήθιστο για το μέχρι σήμερα διοικητικό περιβάλλον του ΕΑΠ, αλλά και για την πλειονότητα των μελών ΔΕΠ. Τα μέλη ΔΕΠ, ειδικά αυτά, δεν θα έπρεπε να ανοίγουν τη συζήτηση για πρόσθετες αμοιβές.
Διατυπώνουν υπόνοιες για έλλειμμα ηθικής νομιμοποίησης στη Διοίκηση:
Είναι προφανές ότι η Διοίκηση του ΕΦΜΔΕΠ ενοχλείται από τους δημοκρατικούς κανόνες που έχει διαμορφώσει η Διοικούσα, απεχθάνεται το ηθικό μας πλεονέκτημα που προκύπτει από τη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση, αποστρέφεται την ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση του διοικητικού δυναμικού και των φοιτητών μας, είναι εγκλωβισμένη σε νοοτροπίες προηγούμενης εποχής.

Καλούμε τη Διοίκηση του ΕΦΜΔΕΠ να σταματήσει την περαιτέρω δυσφήμηση του Ιδρύματος και να συνεργήσει στον κοινό στόχο της ανάπτυξης του ΕΑΠ. Ούτως ή άλλως οι πρακτικές του παρελθόντος που ανέδειξαν ακαδημαϊκές και διοικητικές παθογένειες και στρεβλώσεις έλαβαν οριστικά τέλος!
Εμείς από τέτοια πρωτόγνωρη λοιδορία σε βάρος μας γινόμαστε περισσότερο δυνατοί και αποφασισμένοι στην κατεύθυνση της ακαδημαϊκής ανανέωσης του ΕΑΠ, της διοικητικής ανασυγκρότησης, της αναμόρφωσης των προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών, της συνεργασίας με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, της προσφοράς ποιοτικών σπουδών στους φοιτητές. Θεμέλιο και αρχές της διοικητικής μας πολιτικής θα παραμείνει η προσήλωση στον κοινωνικό χαρακτήρα του ΕΑΠ ως του μοναδικού πανεπιστημιακού Ιδρύματος στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ο σεβασμός στους πόρους που συνεισφέρουν οι χιλιάδες των φοιτητών.

Η Διοικούσα Επιτροπή του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου