Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση Κτιρίου στον Δήμο της Πάτρας για την Κάλυψη των Διοικητικών Λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Main Menu