Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Για την Ανάδειξη Αναδόχων - Συνεργείων για α) την Καθαριότητα, β) τη Μυοκτονία Απεντόμωση και γ) τις Υπηρεσίες Υγιεινής των Κτιριακών Εγκαταστάσεων (Ιδιόκτητων και Μισθωμένων) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίο

Main Menu