Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της Πάτρας για τη στέγαση δομών του Ιδρύματος αναφορικά με Διοικητικές Υπηρεσίες και χώρους συνάθροισης κοινού

Main Menu