Επαναληπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «Μίσθωση έτοιμων αιθουσών στην πόλη της Ρόδου για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Main Menu