Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «Μίσθωση κτιρίου στη Λάρισα για την κάλυψη εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Main Menu