Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «Μίσθωση ετοίμων αιθουσών για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά

Main Menu