Ανοικτός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την «Προμήθεια εκτυπωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες του εκτυπωτικού κέντρου, καθώς και εκτυπωτικού μηχανήματος μεγάλου Format (Plotter) για τις ανάγκες του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων του ΕΑΠ

Main Menu