2η Διευκρίνιση σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ-3443/26-10-2017

υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ-3443/26-10-2017 και με αριθμ. 24/2017 Διακήρυξης

Διευκρίνιση 1

Διευκρίνιση 2

Main Menu