Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών σχετικά με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Main Menu