Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ262 «V4T-Videogames for Teaching» (1 ΘΕΣΗ)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό ΦΚ262 και τίτλο «V4T-Videogames for Teaching», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / ERASMUS+, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Αχιλλέα Καμέα (1 ΘΕΣΗ).

Πρόσκληση

Αίτηση

 

 

Main Menu