Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ212 «MOOQ – Massive Online Open Education Quality» (1 ΘΕΣΗ)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό ΦΚ212 και τίτλο «MOOQ – Massive Online Open Education Quality», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Erasmus+, Δράση ΚΑ2 Strategic Partnerships, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Αχιλλέα Καμέα (1 ΘΕΣΗ)

Πρόσκληση

Αίτηση

 

 

Main Menu