Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ233 «LinguaCuisine» / 2η διαδικασία (3 ΘΕΣΕΙΣ)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό ΦΚ233  και τίτλο «LinguaCuisine», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / ERASMUS+ / KA2 Στρατηγικές Εταιρικές Σχέσεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Αχιλλέα Καμέα (3 ΘΕΣΕΙΣ).

Πρόσκληση

Αίτηση

 

 

Main Menu