Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ246 «Boosting Global Citizenship Education using digital storytelling (BRIGHTS)» (1 ΘΕΣΗ)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό ΦΚ246  και τίτλο «Boosting Global Citizenship Education using digital storytelling (BRIGHTS)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Erasmus+ / ΚΑ3, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Αχιλλέα Καμέα (1 ΘΕΣΗ).

Πρόσκληση

Αίτηση

 

 

Main Menu