Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ251 «Diversity in Adult Education (DIVINA)» / 2η διαδικασία (2 ΘΕΣΕΙΣ)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό ΦΚ251 και τίτλο «Diversity in Adult Education (DIVINA)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Erasmus+ / ΚΑ2, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Αχιλλέα Καμέα (2 ΘΕΣΕΙΣ).

Πρόσκληση

Αίτηση

 

 

Main Menu