Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:57429

Main Menu