Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στη βαθμίδα «Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι Στη Διοίκηση». (ΤΠ_3698)

Main Menu