Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας στη βαθμίδα «Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών με έμφαση στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ». (ΤΠ_3699)

Main Menu