Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) για την «Ανανέωση υπηρεσιών και προϊόντων πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Saba Meeting και αδειών χρήσης», A/A ΕΣΗΔΗΣ 61677

Main Menu