Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στη βαθμίδα «Καθηγητή πρώτης βαθμίδας» με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική-Λογιστική»

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Main Menu