Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την ανάδειξη Αναδόχων- Συνεργείων για την «Α) Καθαριότητα, Β) τη Μυοκτονία / Απεντόμωση και Γ) τις υπηρεσίες υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) του ΕΑΠ

Main Menu