Διευκρίνιση-Διόρθωση σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων «Ανάδειξη αναδόχων- συνεργείων για α)την καθαριότητα, β)τη μυοκτονία/ απεντόμωση και γ) τις υπηρεσίες υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων(ιδιόκτητων και μισθωμένων) του ΕΑΠ

Βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ - 3937/15-11-2018 και με αριθμ. 17/2018 Διακήρυξης

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Main Menu