Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την «Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού για την εξυπηρέτηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 67471

 

Περίληψη

Τεύχος Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

 

Main Menu