Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την «Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού για την εξυπηρέτηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Main Menu