2η Διευκρίνιση-Διόρθωση σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων «Ανάδειξη αναδόχων- συνεργείων για α) την καθαριότητα, β) τη μυοκτονία/ απεντόμωση και γ) τις υπηρεσίες υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων και μισθωμένων)

Bάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ - 3937/15-11-2018 και με αριθμ. 17/2018 Διακήρυξης

2η Διευκρίνιση-Διόρθωση

 

 

Main Menu