Διευκρίνιση σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού για την εξυπηρέτηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του ΕΑΠ, υπ’ αρ. 20/2018 Διακήρυξη

Main Menu