Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στη βαθμίδα «Αναπληρωτή Καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας»

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Main Menu