Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Παραλαβή εκτυπωμένων συγγραμμάτων από τις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα, την ψηφιακή εκτύπωση εξωφύλλου, την βιβλιοδεσία και την παράδοσή τους στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ»

Εκτύπωση

 

a) Τεύχος Διακήρυξης με αρ. 03/2019 

β) Τ.Ε.Υ.Δ.