Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για «α) την καθαριότητα, β) τη μυοκτονία/ απεντόμωση και γ) τις υπηρεσίες υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) του Ε.Α.Π.»

Main Menu