Διευκρίνιση για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) σχετικά με την προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών καθώς και προμήθεια και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Main Menu