Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) για την «Ανάθεση παραγωγής (εκτύπωση, ανατύπωση), βιβλιοδεσίας και αποστολής αντιτύπων των συγγραμμάτων, που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Main Menu