Διευκρίνιση για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) σχετικά με την «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του ΕΑΠ»

Main Menu